Как коучинг процесът може да ти помогне
да постигнеш резултати
по-бързо и с по-малко усилия

Коучинг процес

Коучинг = (Стратегии + Нагласа + Дисциплина) * (Подкрепа + Отговорност)

Коучинг процесът може значително да ускори постигането на желаните от теб резултати.

Много хора, които искат да постигнат резултати, независимо дали в бизнеса или в личния си живот, се насочват към обучения. И повечето обучения могат да ни научат на нови стратегии и техники, които досега не сме знаели… Или да ни отворят очите за нови идеи и възможности, които досега сме изпускали.

Недостатък на обученията е, че те не водят пряко до резултати.

И причината е, че това, което знаеш, не ти носи резултати. Само това, което реално приложиш, то ти носи желаните резултати. Повечето хора обаче са настроени да учат и се мотивират по време на обучения, но така и след това не намират възможности и ресурси, за да приложат това, което са научили.

Коучингът може ефективно да промени това.

Един от първите бизнес лектори, от който учих, Чет Холмс, веднъж спомена за проучване, проведено в голяма компания в два идентични отдела. В единия отдел е било проведено разширено обучение за повишаване на ефективността. И това е довело до 20% повишаване на ефективността на този отдел. Във втория отдел, освен обучението, е бил добавен коучинг от професионален коуч. В този случай, коучингът постоянно подсилва ефекта от обучението и държи хората отговорни да въвеждат наученото всяка седмица. Резултатите: в отдела, в който освен обучение е имало и коучинг, се е получил 88% ръст в ефективността. Това е 4 пъти по-добро представяне в сравнение с отдела, в който е имало само обучение, без коучинг (източник: Chet Holmes International).

Много други изследвания (например Manchester Review by McGovern and International Coach Federation) показват, че

коучингът води до

по-добро управление на времето, до по-умно поставяне на цели, до по-висока самооценка, до по-балансиран живот, до по-малко стрес и повече самоувереност. В рамките на една организация пък, процесът на коучинг подобрява взаимоотношенията между мениджърите, работата в екип, намалява конфликтите и повишава производителността.

Като бизнес коуч и консултант, аз съм насочен към постигане на резултати за моите клиенти.

Моят подход на коучинг

е насочен в следните посоки, които аз вярвам, че са необходими за бързо постигане на резултати:

  1. Задаване на ясен фокус и поддържането на този фокус ежеседмично и ежедневно. Целта е клиентът съзнателно и подсъзнателно да се движи към целите, които има всеки ден.
  2. Изграждане на психологическа нагласа за успех – преодоляване на всички лимитиращи убеждения, страхове и съмнения, които човек има.
  3. Моят процес на коучинг включва и обучение: на конректни стратегии и точните стъпки, които един бизнес собственик трябва да предприеме, за да привлече повече клиенти, да затваря много по-успешно сделките си, да изгради системи в бизнеса си и т.н.
  4. Изграждане на система за планиране, която е не просто система за управление на времето, а система, която гарантира, че фокусът ти всяка седмица е насочен основно към важните за теб неща.
  5. И накрая, аз помагам на всеки клиент и да изгради умения или да усъвършенства уменията си в много посоки: да делегира успешно, да управлява хората си по-добре, да продава, да привлича клиенти и т.н.

Към всичко това,

коучингът добавя още два ключови елемента:

отговорност да въвеждаш нещата и да правиш необходимите промени и подкрепа. Когато сме сами, ние трудно се държим отговорни. В процеса на коучинг твоят коуч ще следи дали въвеждаш нещата и, ако не го правиш, ще ти напомня за това и ще те гони да го направиш … докато го направиш. В същото време, всички ние изпадаме в ситуации, когато имаме трудности и сме объркани. И в тези моменти, имаме нужда от насоки и от това някой просто да ни разбере и да ни подкрепи. Коучингът дава и това.

Като резултат, коучингът може да ти помогне да постигаш резултати по-бързо и с по-малко усилия, отколкото ако действаш сам.

Кажи ми, какво мислиш за коучинга. Използвал ли си досега коуч и ако да, какви ползи си получил и какво би искал да е още по-добре.

Желаеш ли да изградим заедно стратегия за ръст на твоя бизнес за следващите 12 месеца? Последвай линка и кандидатствай за 30 минутна безплатна опознавателна среща с мен.

 

Основни моменти в статията:

Как коучинг процесът може да ти помогне да постигнеш резултати по-бързо и с по-малко усилия
Коучинг или обучение
Ефективността на коучинг процеса
Коучингът води до…
Моят коучинг подход
Още два ключови елемента на коучинг

Коментирай чрез твоя FB профил