Коучинг за по-бързи резултати

Коучинг: как може да ти помогне да постигнеш резултати по-бързо и с по-малко усилия

Александър НиколовБизнес развитие, Блог

 

Коучинг за по-бързи резултати

Коучинг = (Стратегии + Нагласа + Дисциплина) * (Подкрепа + Отговорност)

Коучинг процесът може значително да ускори постигането на желаните от теб резултати.

Какво е коучинг? Това е процес, който помага на хората да получат резултати по-бързо и с по-малко усилия.  Това е подход, при който те намират повече ресурси и възможности и изграждат нагласата, за да постигнат целите си.

Все повече хора, които искат да постигнат резултати, независимо дали в бизнеса или в личния си живот, се насочват към коучинг. И повечето обучения могат да ни научат на нови стратегии и техники, които досега не сме знаели… Или да ни отворят очите за нови идеи и възможности, които досега сме изпускали.

Коучинг - няма резултати без прилагане

Няма резултат без прилагане.

Недостатък на обученията е, че те не водят пряко до резултати.

И причината е, че това, което знаеш, не ти носи резултати. Само това, което реално приложиш, то ти носи желаните резултати. Повечето хора обаче са настроени да учат и се мотивират по време на обучения, но така и след това не намират време и ресурси, за да приложат наученото.

Коучингът може ефективно да промени това.

Коучинг процесът подпомага успеха

Коучинг процесът постоянно подсилва ефекта от обучението и държи хората отговорни да въвеждат наученото всяка седмица.

Един от първите бизнес лектори, от който учих, Чет Холмс, веднъж спомена за проучване, проведено в голяма компания в два идентични отдела. В единия отдел е било проведено разширено обучение за повишаване на ефективността. И това е довело до 20% повишаване на ефективността на този отдел. Във втория отдел, освен обучението, е бил добавен коучинг от професионален коуч. В този случай, коучингът постоянно подсилва ефекта от обучението и държи хората отговорни да въвеждат наученото всяка седмица. Резултатите: в отдела, в който освен обучение е имало и коучинг, се е получил 88% ръст в ефективността. Това е 4 пъти по-добро представяне в сравнение с отдела, в който е имало само обучение (източник: Chet Holmes International).

Много други изследвания (например Manchester Review by McGovern and International Coach Federation) показват, че

коучингът води до следните огромни ползи:

Коучинг = подобрение

Коучинг процесът води до подобряване на резултатите

  • по-добро управление на времето;
  • по-умно поставяне на цели;
  • по-висока самооценка;
  • до по-балансиран живот;
  • до по-малко стрес и повече самоувереност.

В рамките на една организация пък, процесът на коучинг подобрява взаимоотношенията между мениджърите, работата в екип, намалява конфликтите и повишава производителността.

Като бизнес консултант, аз съм изключително фокусиран към постигане на резултати за моите клиенти.

Моят подход

е насочен в следните посоки, които аз вярвам, че са необходими за бързо постигане на резултати:

Коучинг: поддържа фокуса

Поддържане на фокус

1. Задаване на ясен фокус и поддържането на този фокус ежеседмично и ежедневно. Целта е клиентът съзнателно и подсъзнателно да се движи към целите, които има всеки ден.

 

Коучинг: нагласа за успех

Нагласа за успех

2. Изграждане на психологическа нагласа за успех – преодоляване на всички лимитиращи убеждения, страхове и съмнения, които човек има.

 

Коучинг: стратегии и стъпки

Конкретни стратегии и точни стъпки

3. Моят процес на коучинг включва и обучение: на конкретни стратегии и точните стъпки, които един бизнес собственик трябва да предприеме, за да привлече повече клиенти, да затваря много по-успешно сделките си, да изгради системи в бизнеса си и т.н.

 

Коучинг - система за планиране

Коучинг = система за планиране

4. Изграждане на система за планиране, която е не просто система за управление на времето, а система, която гарантира, че фокусът ти всяка седмица е насочен основно към важните за теб неща.

 

Коучинг: умения

Коучинг = изграждане и подобряване на умения

5. И накрая, аз помагам на всеки клиент и да изгради умения или да усъвършенства уменията си в много направления: да делегира успешно, да управлява хората си по-добре, да продава, да привлича клиенти и т.н.

 

Към всичко това,

коучингът добавя още два ключови елемента:

Коучинг: отговорност и подкрепа

Коучинг = отговорност и подкрепа

отговорност да въвеждаш нещата и да правиш необходимите промени и подкрепа. Когато сме сами, ние трудно се държим отговорни. В процеса твоят коуч ще следи дали въвеждаш нещата и, ако не го правиш, ще ти напомня за това и ще те гони да го направиш, докато го изпълниш. В същото време, всички ние изпадаме в ситуации, когато имаме трудности и сме объркани. И в тези моменти, имаме нужда от насоки и от това някой просто да ни разбере и да ни подкрепи. Коучингът дава и това.

Коучинг за по-бързи резултати

Коучинг процесът помага за по-бързи резултати

Като резултат, коучингът може да ти помогне да постигаш резултати по-бързо и с по-малко усилия, отколкото ако действаш сам.

 

Кажи ми, какво мислиш за коучинга след като прочете статията? Използвал ли си досега коуч и ако да, какви ползи си получил и какво би искал да е още по-добре за теб?

Търсиш ли още работещи стратегии за достигане до повече клиенти и ръст на бизнеса?

Основни моменти в статията:

Коментирай чрез твоя FB профил