Бизнес обучения - кога носят резултати

Бизнес обучения: кога може да се постигнат резултати с тях и кога – не?

Александър НиколовБизнес развитие, Блог

 

 

Бизнес обучения

Всички обучения на тема бизнес ли са ефективни и защо?

Все повече хора търсят решение на проблемите в бизнеса си чрез бизнес обучения.

Бизнес обучения търсят и предприемачи, които нямат проблеми, но които не се задоволяват с това, което имат като резултати, и искат повече.

Фактът, че все повече собственици на бизнес търсят промяна, е много позитивен и това със сигурност подобрява средата за бизнес в България и икономиката като цяло (голяма част от икономиката се крепи точно на малкия бизнес!). Стои обаче въпросът дали всички те са ефективни и дават ли желаните резултати на тези, които инвестират в тях?

Ползите от бизнес обучения

Бизнес обучения - ползи

Обученията повишават продуктивността на служителите.

Те имат някои безспорни ползи, които допринасят за по-добро представяне на всяка една фирма. Изследванията доказват наличието на следните 5 предимства, които дават обученията на тема бизнес:

1. Подобряване на производителността
Бизнес обученията могат да увеличат производителността както на собственика, така и на служителите и те да извлекат по-добри резултати от работата си. Това, разбира се, рефлектира и на крайния резултат: повече продажби и повече печалба за бизнес организацията.

2. Увеличаване на уменията на ключовите служители и мениджърите
За всеки бизнес е особено важно обучението на мениджърите и ключовите служители в посока умения за управление на процеси/екипи/проекти и лидерство. Това е особено важно във времена на криза и несигурност, когато тези умения могат да се окажат решаващи за бизнеса.

 

Бизнес обучения - системи и процедури

Бизнес обученията позволяват изграждането на системи на работа и процедури, които дават предвидими резултати.

3. Повишаване на мотивацията
Обучението може да повиши мотивацията на служителите, като ги стимулира да постигат по-добри резултати и да се развиват в кариерата си. Без оглед на уменията и знанията, които дават, бизнес обученията действат мотивиращо за известно време и това оказва благоприятно влияние върху резултатите. Мотивацията на собственика също може да се губи при трудности и затова обученията помагат и на собственика на фирмата. По този начин обучението обикновено поражда цикъл на успеха: хората вярват повече в своите способности, предприемат повече и по-качествени действия и достигат до повече ползи!

4. Подобряване на комуникацията
Обучението може да помогне за подобряване на комуникацията: както между отделните служители, така и тази между служители и клиенти. Първото води до по-добра работа в екипа и избягването на конфликти, а второто – до по-добро обслужване на клиентите.

5. Обученията подпомагат изграждането на системи и процедури на работа.
А следването на такива системи и процедури води до постигане на предвидими резултати и възможността лесно да бъде заменен един служител с друг.

 

Ако всички тези ползи са постижими, следва въпросът:

Бизнес обучения - защо понякога не дават резултат?

Защо обаче понякога не се получават желаните резултати?

След като все повече и повече фирми (независимо дали големи или малки) инвестират в обучения, защо не получават желаните резултати

Моето разбиране е, че не всяко обучение води до резултати. Ще споделя нещо от моя личен опит.

Бизнес обучения за привличане на клиенти

Реших да инвестирам в едни от най-добрите бизнес обучения за изграждане на умения за привличане на клиенти.

Когато през 2010-2011 година взех решение, че ще стартирам собствен коучинг бизнес, имах нужда от умения за привличане на клиенти. И реших да инвестирам в едни от най-добрите бизнес обучения достъпни тогава. Тези програми струваха хиляди долари и се водеха от наистина много успели топ-изпълнители в света. След като стартирах бизнеса си обаче, аз дълго време нямах резултатите, които исках: приходите ми бяха непостоянни и 3 години поред не можех да премина границата от 50,000 лева приходи на година.

И тогава осъзнах, че дори и най-качествените бизнес курсове и обучения не гарантират постигане на желаните резултати. След като бях инвестирал в най-доброто тогава и нямах резултатите, които исках, какво можехме да очакваме за хората, дали пари за обучения, които дори нямат същата стойност.

Това, което разбрах тогава, е, че

Бизнес обучения - причини да не дават резултати

Бизнес обучения – причини да не дават резултати.

сами по себе си обученията не могат или много трудно могат да донесат резултати.

И причините за това са няколко.

Първо, ние може да научим много, но ключът е какво от това, което ще придобием като знания, реално ще приложим. Както често обичам да казвам сега на моите клиенти:

Бизнес обучения - прилагане

Няма как да получим резултати, ако не въведем наученото.

„Няма как да получим резултати от това, което не прилагаме.“

Повечето хора, когато действат сами, не могат да се мотивират и да се държат отговорни реално да въвеждат това, което са научили, и това, което научават в преминатите курсове и обучения.

На второ място са

Бизнес обучения - трудности при въвеждане

Има трудности, когато въвеждаме научените техники и стратегии от преминатите бизнес обучения.

трудностите, които може да срещнем, когато въвеждаме научените техники и стратегии.

Да, ние може да сме отдадени да въвеждаме нещата и да искаме да действаме, но когато ги прилагаме, да се натъкнем на трудности, които не можем да преодолеем. И понякога просто не знаем как точно да приложим това, което сме научили и как да преодолеем тази стъпка.

И на трето място, понякога причината за ограничените резултати, е свързана с това, че

Някои техники и стратегии, усвоени в бизнес обучения, просто не работят в определена ситуация

Някои техники и стратегии просто не работят в определена ситуация.

някои техники и стратегии, които сме усвоили, просто не работят в определена ситуация.

Аз например бях учил много подходи за привличане на клиенти, които може би работеха отлично в САЩ, но тук, в България, не ми дадоха резултата, който исках. И аз трябваше да ги модифицирам, а някои от тях и напълно да елиминирам, за да имам успех.

 

Как да избегнем тези три причини, които ограничават ефекта от бизнес обученията?

Бизнес обучения - решението за постигане на ефективност

Как да избегнем ограничeнията на бизнес обученията?

Решението, според мен, е винаги да комбинираме обучението с няколко други елемента. Да имаме коуч или ментор, който да ни сподели най-добрите практики и да не губим време да откриваме кое точно ще работи за нас и кое не. Да имаме консултант, който директно да ни помогне с насоки и съвети, когато неизбежно се натъкнем на трудности. И на последно място, да разчитаме на някого, който ни държи отговорни, че въвеждаме нещата – защото без това, очевидно, няма как да получим резултати.

Бизнес обучения - комбиниран подход

Решението: комбинация от теория и ментор, който да ме държи отговорен и да ме подкрепя.

Какво решение взех за мен, когато се обучавам в нещо ново?

Когато открих всичко това в края на 2014 година, аз взех решение да инвестирам в коучинг програма, която включваше комбинация от бизнес обучения, коучинг, споделяне на най-добри практики и някой, който да ме държи отговорен и да ме подкрепя. Тази програма вече не струваше няколко хиляди долари, а десетки хиляди на година и дотук за 4 години аз вече съм инвестирал 6-цифрена сума за участието си в тази програма. Може би ще е изненадващо за някого, но аз вече съм си върнал изцяло направената от мен инвестиция! Как е възможно това? – именно, защото програмата съдържа останалите елементи.

Това ме мотивира да създам и моята коучинг програма по подобен начин и да спра въобще да предлагам обучителни програми. Благодарение на този

Бизнес обучения - комбиниране с коучинг

Комбиниран подход от теоретични познания, коучинг, консултации, подкрепа и отговорност, споделяне на най-добри практики и даване на готови работещи решения.

комбиниран подход от бизнес обучение, коучинг, консултации, подкрепа и отговорност, споделяне на най-добри практики и даване на готови работещи решения,

десетки и десетки мои коучинг клиенти постигат резултати, които преди са считали за невъзможни. Отново, увереността ми е голяма, че това се дължи на комбинацията от отделни елементи в моята програма. Такива резултати няма как да получим, ако разчитаме само на теоретични обучения.

Търсиш ли още работещи стратегии за достигане до повече клиенти и ръст на бизнеса?

 

Основни моменти в статията:

Бизнес обучения: кога може да се постигнат резултати с тях и кога – не?
Ползите от бизнес обучения
След като все повече и повече фирми инвестират в обучения, защо не получават желаните резултати?
Защо не могат или много трудно могат да дадат резултати

Как да избегнем тези три причини, които ограничават ефекта на бизнес обученията?
Какво решение взех за мен, когато се обучавам?
Работещ подход: комбиниране на обучения с коучинг, консултации, споделяне на добри практики…

Коментирай чрез твоя FB профил