Програмни лекции

Наемете Александър Николов
за лектор на вашите събития

Александър Николов вдъхновява много собственици на малък бизнес и търговци в продължение вече на над 12 години.  Неговите кратки 1-2 часови лекции дават на участниците нови перспективи в бизнеса и продажбите, както и конкретни стратегии, които те могат да приложат за по-бързи и по-големи рзултати. В по-дългите обучения (4-8 часа) Александър помага на участниците да усвоят практически умения на място чрез ролеви игри с него и упражнения „горещ стол“.  Благодарение на големия си опит и работата си с десетки различни браншове, Александър умее да създава „търговски скриптове“, стратегически търговски модели и текстове за търговски писма буквално на място за всеки бизнес. Няма друго място и друг консултант, където да намерите това!