Александър Николов

е бизнес консултант и коуч, създател на Формулата от 7 стъпки за бизнес растеж, автор на книгите „Бизнес растеж“ и „Нагласа за резултати“.

Той помага на собствениците на малък бизнес, които страдат от това, че нямат достатъчно клиенти, да печелят повече пари и да работят по-малко време.

Това, което отличава работата на Александър от тази на останалите бизнес консултанти, е, че той работи изключително само със собственици на малък бизнес и е фокусиран към това те да получат резултати. В работата си той следва процес от доказани стратегии за привличане на повече клиенти и ръст на бизнеса, които клиентите му могат да прилагат стъпка по стъпка. Това, което още отличава неговият подход на работа, е, че дава конкретни насоки и много готови решения (шаблони, скриптове, модели), които собствениците на малък бизнес лесно могат да приложат в работата си.

Като резултат, неговите клиенти печелят повече пари и реализират ръст на бизнеса си за време, което преди са считали за невъзможно, като едновременно с това се радват на повече свободно време. И най-хубавото е, че коучинг инвестицията им обикновено се изплаща бързо от новия бизнес, който те привличат.


Метод на работа

Работата на Александър се опира на доказани стратегии от създадената от него Формула от 7 стъпки за бизнес растеж. Тези 7 стъпки са в основата на 3-те ключови стълба, които водят до предвидими резултати: повече клиенти, повече пари, ръст на бизнеса и повече свободно време.

Чрез този подход постигаме:

  • Бизнес растеж с по-малко усилия и за по-кратко време;
  • Повече печалби чрез действия, които може да прилагаш стъпка по стъпка;
  • Подкрепа от други напредващи бизнес собственици като теб, така че да не си сам;
  • Среда, която те държи отговорен да въвеждаш това, което е важно в бизнеса ти;
  • Постоянно си мотивиран да правиш промените, които е нужно;
  • Постоянно се развиваш като получаваш насоки от някой, който вече е извървял пътя;
  • Повече свободно време за теб и семейството ти.

За да научите повече, вижте интервюто с него тук.


Александър Николов е представен в:

5 ключови стратегии, с които предвидимо ще достигаш до повече клиенти за твоя бизнес