Водещи ценности

В нашата работа, аз и екипът в Ликора силно се придържаме към следните водещи ценности:

Фокус към резултати

Ние постоянно сме насочени към постигане на резултати за нашите клиенти и надхвърляне на техните очаквания. В същата степен това важи и в работата вътре в екипа, където всеки се стреми да надхвърли очакванията на останалите към него.

Фокус към резултати

Ние постоянно сме насочени към постигане на резултати за нашите клиенти и надхвърляне на техните очаквания. В същата степен това важи и в работата вътре в екипа, където всеки се стреми да надхвърли очакванията на останалите към него.

Постоянно развитие

Ние вярваме в постоянното развитие и имаме непрекъснат стремеж към подобрение на това, което правим. Всеки от нас прилага иновативност и креативност в търсенето и прилагането на работещи подходи.

Принос

Приносът поражда принос. Нашият стремеж е да помогнем на колкото можем по-голям брой бизнеси да успеят и по този начин да допринесат на още по-голям брой свои клиенти.

Принос

Приносът поражда принос. Нашият стремеж е да помогнем на колкото можем по-голям брой бизнеси да успеят и по този начин да допринесат на още по-голям брой свои клиенти.

Позитивизъм

В нашата работа ние поддържаме позитивна енергия (без изключение!).

Отдаденост

Ние сме ангажирани да доставим това, което сме обещали: както на нашите клиенти, така и вътре в нашата организация.

Отдаденост

Ние сме ангажирани да доставим това, което сме обещали: както на нашите клиенти, така и вътре в нашата организация.