Технически анализ
на финансовите пазари

Това 5-модулно обучение (5 часа видео обучение):

 • ще ви помогне да се научите правилно да анализирате финансовите пазари по графики, така че да взимате правилни инвестиционни решения;
 • ще ви покаже прости стратегии, с които можете правилно да определяте тренда на пазара на всеки финансов актив – борсов индекс, акция, валута или суровина, само с един поглед на графиката и с много висока степен на сигурност.

Какво получавате:

 • всички основни и доказани техники и инструменти за разпознаване и анализиране на тренда на пазара;
 • изграждане на подход и конкретни съвети за прогнозиране на промените в тренда на пазара;
 • най-работещите техники за прогнозиране на пазара, базирани на над 18 годишния реален практически опит на Александър Николов, който като портфейлен мениджър на договорен фонд Адванс Източна Европа (управляван от едно от най-големите управляващи дружества в България – Карол Капитал Мениджмънт) постигна по-добра доходност от пазара за период от осем години.
 • над 50 примера от световните финансови пазари, с реални графики, обяснения и изводи, така че и вие да може да приложите същите техники за да анализирате и търгувате успешно на финансовите пазари.

Формат на обучението:

 • 5 модула (общо 5 часа видео) + работно помагало
 • удобството сами да определяте кога и колко време да отделяте на обучението си;
 • контрол върху темпото, с което навлизате и усвоявате материята;
 • възможност да гледате модулите на обучението отново и отново, когато пожелаете или имате нужда да опресните знанията си.

Съдържание на курса:

Модул 1: Какво представлява техническия анализ и как да се подготвим за анализа?
 • Кога и как да използате техническианализ?
 • Как да изберете правилния тип графика (неправилния тип графика обрича анализа на неуспех още в самото начало)?
 • Как да избираме времевата рамка, в която да държим инвестициите си?
Модул 2: Определяне тренда на пазара (част 1):
 • Дефиниция за тренд и за нива на подкрепа и съпротива. Как да разпознаваме тренда?
 • Използване на графичните фигури в разпознаването на тренда.
Модул 3: Определяне тренда на пазара (част 2):
 • Оценка на силата на тренда и получаване на надеждни сигнали за покупка и продажба от техническите индикатори.
 • Как да оптимизираме още повече сигналите за покупка и продажба от техническите индикатори
 • Определяне на вътрешната сила на фондовия пазар и настроението на инвеститорите
Модул 4: Използване на числата на Фибоначи за определяне на динамични нива на съпротива и подкрепа и прилагане на вълновата теория на Елиът (Elliott Wave Theory)
 • Корекции и проекции с числата на Фибоначи
 • Прогнозиране чрез вълновата теория
 • За кои пазари вълновата теория на Елиът е приложима?
Модул 5: Изграждане на цялостна система за технически анализ. Примери от практиката
 • Как да търгуваме краткосрочно (swing trading) борсови индекси и валута – примери
 • Как да търсим акции за търговия, в които шансовете ни за успех са по-големи?

Инвестиция за курса:

Обучението отчита моя опит в продължение на над 18 години на финансовите пазари. Задайте си въпроса: какво би било, ако мога да използвам този опит и да си спестя всички грешки и загуби, които иначе ще допусна?

Инвестицията за курса е само 197 лв. (вкл. ДДС)

Гаранция за удовлетвореност:

Пробвайте курса и ако в срок от 30 дни от датата на покупката ви заявите, че той не е отговорил на очакванията ви, аз ще ви върна парите.

buy-button