Активно инвестиране

Изграждане на подход за уверено, безстресово и печелившо търгуване на фондовите пазари

10-седмична програма за изграждане на подход за уверено, безстресово и печелившо търгуване на фондовите пазари

Кои са грешките и трудностите, поради които много хора не могат да постигнат дългосрочен успех при активно инвестиране и търгуване на борсата?

Моят опит на борсите е над 18 години, но в голяма част от това време аз семъчех да изградя подход, който да носи предвидими резултати и в който стресът да бъде под контрол. Дълго време така и не успявах да постигна силни резултати нито чрез активно дългосрочно инвестиране, нито чрез краткосрочна търговия на финансовите пазари. От наблюденията ми и върху действията на много инвеститори и трейдъри открих, че всички ние срещаме три групи трудности, които водят и до фаталните грешки, които много инвеститори допускат (в това число и аз):

 1. Трудности с подхода за анализ:
  Необходимо е да изградиш подход, който да ти позволява да откриваш позициите и моментите кога да търгуваш – моментите, в които шансовете за успех са на твоя страна (т.нар. търгуване с голяма вероятност за успех – high probability trading)
 2. Трудности с управлението на риска и големината и броя на позициите:
  Необходимо е да имаш подход, който да можеш дисциплинирано да следваш и който да ти позволява да избегнеш големи загуби, когато не си взел правилни инвестиционни решения.
 3. Трудности с нагласата и управлението на емоциите:
  Необходими са умения как да контролираш емоциите, които са най-големият ти враг, когато инвестираш и търгуваш. В допълнение открих, че за да търгуваш без стрес, е необходимо да намалиш до минимум субективизма при вземане на решение – особено при решението кога да излезеш от дадена позиция.

Опитът ми на портфейлен мениджър в продължение на 8 години на договорния фонд „Адванс Източна Европа“ и моят личен опит като по-краткосрочен инвеститор (трейдър) ми позволиха да изградя подход, в който да откривам позиции, в които шансът за успех е на страната на инвеститора.

Затова и създадох тази 10-седмична програма, която да ти да позволи и ти да изградиш подход, чрез който да инвестираш печелившо: да откриваш позиции с висока вероятност за успех, да имаш обективни критерии за влизане и излизане от позиции, да определиш колко позиции да имаш във всеки един момент и с каква големина. Чрез тази програма ти ще можеш да избегнеш трудностите и грешките, които допускат голямото мнозинство инвеститори. Това ще ти позволи да инвестираш с увереност и да елиминираш стреса при търговия на финансовите пазари.

10 седмична програма, от която ще откриеш:

 • В какви инструменти можеш да инвестираш, ако се стремиш към активно управление на твоя инвестиционен портфейл за постигане на по-висока доходност;
 • Как можеш да намираш подценени компании на борсата;
 • Как да оценяваш правилно тренда на борсовите пазари;
 • Как да изградиш подход за дългосрочно инвестиране в акции;
 • Как да изградиш подход за успешно краткосрочно инвестиране и swing trading с акции;
 • Как да управляваш големината и броя на позициите в портфейла;
 • Как да контролираш емоциите си при активна търговия на борсата.
Ако искате:
 • Да имате подход за активно инвестиране, с който да откриватe сделки с голяма вероятност за успех;
 • Да създадете подход за влизане и излизане от позициите, в който да вземате решенията без емоции;
 • Да инвестирате с увереност и без стрес,
Този тренинг е специално за вас!

Формат на тренинга:

Тренингът се състои от:

 • 7 обучителни модула, които ще ти дадат всичко необходимо, за да изградиш твоя подход на инвестиране и търгуване на борсите;
 • Запис на 3 допълнителни сесии, в които ще видиш преглед на текущото състояние на американския фондов пазар и конкретни примери за търговия с акции. Тези примери ще ти покажат как на практика да прилагаш всичко научено в първите 7 модула.

Модул 1

В какви инструменти да инвестираме

Модул 1

В какви инструменти можете да инвестирате, ако се стремите към активно управление на вашия инвестиционен портфейл за постигане на по-висока доходност?

Модул 2

Как да намерим подценени акции

Модул 2

Как можете да намерите подценени компании на борсата – показатели, които да следите при всяка инвестиция?

Модул 3

Технически подход на инвестиране

Модул 3

Технически подход на инвестиране: как да оценявате правилно тренда на борсовите пазари?

Модул 4

Изграждане на подход за дългосрочно инвестиране в акции

Модул 4

Изграждане на подход за дългосрочно инвестиране в акции.

Модул 5

Подход за успешно краткосрочно инвестиране

Модул 5

Подход за успешно краткосрочно инвестиране и swing trading с акции.

Модул 6

Управление на големината и броя на позициите в портфейла

Модул 6

Управление на големината и броя на позициите в портфейла.

Модул 7

Контролиране на емоциите и управление на риска

Модул 7

Контролиране на емоциите при активна търговия на борсата. Стратегия за управление на риска.

 

Модул
8, 9 и 10

Записи от практически сесии

Модул 8

Практическо прилагане на подход за краткосрочно или дългосрочно инвестиране – групова коучинг сесия.

Инвестиция за програмата:

Инвестицията ти за тази програма е една вноска от 897 лв. (вкл. ДДС)
Специалeн бонус:

Технически анализ 
(5 часово онлайн обучение)
– на стойност 197 лв.