Успешна регистрация

Вие се регистрирахте успешно за онлайн тренинг

Стратегии за ръст на бизнеса
по време на криза

Практически стратегии и решения
за бизнеса в текущата ситуация

Онлайн тренинг с Александър Николов
01.04.2020 (сряда) от 18:00 часа
пред Вашия компютър или телефон

Намерението ми за този тренинг е да ви споделя моя бизнес опит и експертиза, така че да предприемете работещи стратегии за промяна на вашия бизнес… така че той да съответства на новите реалности в света и да бъде печеливш в условията на продължителна икономическа криза. От тренинга ще откриете работещи подходи, с които да промените нагласата си, да определите най-важните приоритети и да генерирате повече приходи. Ще дискутираме и кога е времето и по какъв начин да оптимизирате вашите разходи.