Управление на инвестициите

9-модулен аудио курс
на Александър Николов

Този мултимедиен продукт е базиран върху 3-дневният семинар по управление на инвестициите, който Александър Николов провежда.

Курсът се състои от 9 модула и представлява аудио запис на проведено през 2011 година 3-дневно обучение в много малка група участници.. Аудио качеството на курса на места не е отлично, но информацията според нас е твърде ценна, за да не я включим. Някои от нещата, които уча в курса, вече не преподавам, но продължавам да използвам и до днес.

Това обучение ще ви помогне да придобиете знания и увереност при инвестирането на финансовите пазари. Знанията и уменията, които ще усвоите от него, ще ви дадат силата да започнете да управлявате парите си успешно и да се движите към финансова свобода. В курса ще научите как да взимате решения за инвестиционния си портфейл, как да се предпазвате от финансовите рискове и с каква нагласа да подхождате към финансовите пазари.

Деветте модула от курса можете да преминете в рамките на 9 дни или 9 седмици според времето, което можете да отделите. В края на всеки модул ще намерите и конкретни задачи, с които да започнете да прилагате наученото, за да станете по-уверен и успешен инвеститор.

Съдържание на курса:

Модул 1: Контрол на личните финанси и типове инвеститори
 • Актив ли е вашата къща?
 • Как да упражнявате контрол върху вашите пари?
 • Как да изберете какъв тип инвеститор желаете да бъдете?
Модул 2: Как да печелим от стойността на парите във времето?
 • Как се изменя стойността на парите във времето?
 • Какво представлява и как да използваме силата на сложната лихва?
 • Как чрез дисконтирането може да определяме справедливата цена днес на бъдещи парични постъпления?
 • Как да изчисляваме математически справедливата стойност на различните видове активи?
 • Как може да разберем кога един недвижим имот е изгоден за покупка или не?
 • Как да оценяваме инвестиционни проекти?
 • Какво представлява риска и как да го отчитаме когато оценяваме инвестиционни проекти?
Модул 3: Как функционират фондовите пазари
 • Какви инструменти се търгуват на фондовите пазари?
 • Кои са участниците на фондовите пазари и какви са техните цели?
 • Какво стои зад една ценна книга?
 • Какви са сделките, които се правят на борсата в зависимост от целите на инвеститорите?
 • Как борсовите индекси показват общото състояние на пазара и кои са най-известните борсови индекси в САЩ и България.
Модул 4: Как да се предпазваме от финансовите рискове?
 • Как чрез инструменти на фондовия пазар може да предпазите бизнеса си от неблагоприятните изменения на валутните курсове или цените на суровините?
 • Как може да предпазите своя инвестиционен портфейл в периоди когато се опасявате от силен спад на фондовите пазари?
Модул 5: Финансов анализ на компании
 • Кои са основните показатели, чрез които може да оцените дали една компания е подценена или надценена на пазара
 • Как да изберете акцията, която има най-голям потенциал измежду дадени компании
 • Къде да намерите информация в интернет, чрез която да извършвате финансов анализ
 • Ще чуете практически примери с приложение на представения подход за анализ както и как той може да се свърже с техническия анализ за да получите още по-голяма успеваемост на пазара
Модул 6: Влиянието на инфлацията, силата на дългосрочното инвестиране и кой е най-лесният подход за инвестиране
 • Какви са последиците от инфлацията върху покупателната сила на парите ни?
 • Какви са предимствата на дългосрочният подход в инвестирането?
 • По какъв начин най-лесно може да формираме дългосрочен инвестиционен портфейл?
Модул 7: Фундаментално и техническо инвестиране
 • Какви са основните похвати на фундаменталния подход на инвестиране?
 • В кои отрасли може да намерим подценени компании на борсата?
 • Как чрез техническият анализ може да сте винаги с тренда на финансовите пазари?
 • Кои са най-честите и най-големите грешки, които инвеститорите допускат?
Модул 8: Къде да инвестираме според това в коя фаза на икономическия цикъл е пазара?
 • Какво представлява икономическия и пазарен цикъл?
 •  Кои са най-добре представящите се активи в различните фази на цикъла?
Модул 9: Как да разпределяме активите в портфейла си?
 • Най-важният принцип, който да следвате при управлението на вашия портфейл.
 • Защо е важно да определите оптималното за вас съотношение на рискови към безрискови активи в портфейла
 • Историческата възвръщаемост на различните класове активи

Инвестиция за курса:

Инвестицията за курса е 97 лв. (вкл. ДДС) – само частица от това, което участниците в 3-дневния семинар на живо плащат за да научат тази информация.

Гаранция за удовлетвореност:

Пробвайте курса и ако в срок от 30 дни от датата на покупката ви, заявите, че той не е отговорил на очакванията ви, аз ще ви върна парите.

buy-button

Как да закупите:

Това обучение е достъпно в Клиентския портал на Ликора и след закупуване получавате постоянен достъп до него.

След като натиснете бутон КУПИ СЕГА, ще бъдете отведени на страничка, където можете да добавите това обучение в „кошницата си“ и след като прегледате поръчката си, да въведете данни за фактура и да изберете начин на плащане (препоръчавме чрез кредитна карта или epay.bg за по-бързо получаване на плащането и активиране на обучението във Вашия клиентски профил).

След получаване на плащането ще получите имейл от Ликора Онлайн (Клиентския портал на Ликора), с който Ви се активира клиентиския профил. Ако вече имате такъв профил, след заплащане на обучението то ще бъде добавено към останалите обучения, до които имате достъп.

buy-button