Благодарим за регистрацията!

Ще очакваме да се видим онлайн
на 27 март 2020 г., петък, точно в 9 часа.

Линк за участие: https://zoom.us/j/520343967

Малко преди тази дата ще го изпратим отново
на имейла, с който се регистрира.