Стратегическо планиране

Успешна регистрация

Поздравления за регистрацията
за еднодневния онлайн семинар

Стратегическо планиране
на 2022 година

3 декември 2021 година, петък,
9:30 – 17:30 часа
онлайн, пред твоя компютър или телефон

Малко преди тази дата ще изпратим
линка за участие, програмата и всички останали подробности.