Стратегическо планиране

Успешна регистрация

Поздравления за регистрацията
за еднодневния онлайн семинар

Стратегическо планиране
на 2022 година

3 декември 2021 година, петък,
9:30 – 17:30 часа
онлайн, пред твоя компютър или телефон

Следва да сте получили информация с материалите и линка за участие на имейла, с който се регитрирахте.
Същата информация можете да намерите и на този линк.