Стратегическо планиране на 2021 година - еднодневен онлайн семинар

Успешна регистрация

Поздравления за регистрацията
за еднодневния онлайн семинар

Стратегическо планиране
на 2021 година

4 декември 2020 година, петък,
9:30 – 17:30 часа
онлайн, пред твоя компютър или телефон

Малко преди тази дата ще изпратим
линка за участие, програмата и всички останали подробности.