Онлайн Тренинг: Дизайн на следващите 12 месеца

Дизайн
на следващите 12 месецa

Онлайн тренинг
с Александър Николов

 

На този онлайн тренинг ще откриете:

  • Процес на планиране, който прави успеха ви неизбежен;
  • Как да усилите силните си страни и да елиминирате слабостите си;
  • Как да оптимизирате средата си така, че да ви движи към вашите цели;
  • Ще преодолеете ограниченията, които си поставяте и ще формирате нагласа за действие без страх.
Александър Николов

е бизнес консултант и коуч, автор на книгата „Бизнес растеж“ и Формулата от 7 стъпки за бизнес растеж. Той помага на собствениците на малък бизнес да печелят повече и да работят по-малко.

14.06.2017 (сряда) от 18:30 часа
пред Вашия компютър