Видео интервю с Цвети Янкулова

Най-добрата инвестиция е инвестицията в себе си. Колко бързо се връща тя?