Моля потвърдете заявката си

Благодаря за заявката за безплатна опознавателна среща!
Моля проверете своя и-мейл, за да потвърдите изпращането
и предоставянето на данните, които въведохте.

Безплатна опознавателна среща

Тази среща ще ви помогне:
  • Да прецизирате целите си за следващите 12 месеца;
  • Да имате яснота за това какво може да ви спре или забави да постигнете целите си;
  • Да формирате план за действие;
  • Ще си тръгнете от срещата вдъхновени да направите промени във вашия бизнес.

Срещата е с продължителност между 30 и 45 минути
и ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom или по Скайп.