Александър Хаджидимитров

ЛикораОтзиви от клиенти

В началото на работата ми със Сашо бях в период на преосмисляне на личните си цели и стратегии в живота. Бях постигнал целите, които си бях поставил в професионалната област, за сметка на определен дисбаланс в личен план. Същевременно ми се губеше следващата крачка… Работата със Сашо ми помогна да формулирам бъдещите си цели и стратегия за реализацията им. Едновременно с това, придобих доста познания и умения в областите на управление на емоциите, планиране на времето и балансиране на целите и областите на развитие, както и на усилията за постигането им. Освен това, благодарение на работата ни в областта на жизнения тонус и личната енергия имам съществено подобрение в тази област, чувствам се по-енергичен и способен на повече действия, за които по-рано не ми достигаше енергия. Препоръчвам Александър Николов, защото той съчетава отличните си умения на коуч със задълбочени знания в множество области (лична енергия, управление на емоциите, целеполагане, планиране и т.н.), което за мен беше особено полезно в работата ми с него.

С Благодарност

Александър Хаджидимитров
Ръководител отдел консултанти в софтуерна компания