Успешна регистрация!

Вие се регистрирахте успешно за онлайн тренинг:

Четири стъпки, за да привлечеш
нови клиенти към твоя бизнес

21 ноември 2019 г., четвъртък, 19:30 часа
пред вашия компютър или телефон

На този онлайн тренинг ще откриете:

  • конкретни стратегии, с които можете да реализирате ръст на бизнеса си;
  • конкретно какво да направите, за да увеличите двойно и тройно потока на нови клиенти към вас;
  • ще получите яснота за това какви възможности имате, които може би не използвате напълно;
  • ще се вдъхновите да предприемете действия и да направите промени във вашия бизнес за да реализирате ръст.