One Comment

  1. Маргарита Монастирска
    07.11.2016 @ 10:26

    Благодаря Сашо за публикацията. Бях стигнала до тези изводи, но не бях систематизирала проблематиката по този кратък и ясен начин

Leave a Reply

*